SEKILAS INFO
  • 1 tahun yang lalu - Pendaftaran Santriwan/Santriwati baru Ma’had Al Ihsan Al Islamy Pebatan – Brebes Gelombang I Mulai 15 Oktober 2022 s.d 16 Desember 2022
  • 6 tahun yang lalu - “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. “ (QS.Al Hasyr:7)
  • 6 tahun yang lalu - “Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti awal mulanya. Maka keberuntungan bagi orang-orang yang asing” (HR. Muslim).
WAKTU :


“Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah!Jangan kamu ikuti jalan-jalan
(yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia
memerintahkankepadamu agar kamu bertakwa.” [Al-An’aam: 153]

Larangan Tajassus, Mencari-Cari Kesalahan Orang Lain

Larangan Tajassus, Mencari-Cari Kesalahan Orang Lain

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Ta’ala, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan pengikutnya yang teguh menjalankan sunah-sunahnya. Islam merupakan agama yang sempurna dan...
Keutamaan Menuntut Ilmu

Keutamaan Menuntut Ilmu

Bismillah. Berikut ini kajian audio oleh Ustadz Subhan, ketika membuka ramah tamah Sahabat Muslim dan Sahabat Sunnah di masjid Jannatul Firdaus tanggal 13 Agustus 2016 dhuha. Kajian ini bertema Keutamaan...