SEKILAS INFO
  • 1 tahun yang lalu - Pendaftaran Santriwan/Santriwati baru Ma’had Al Ihsan Al Islamy Pebatan – Brebes Gelombang I Mulai 15 Oktober 2022 s.d 16 Desember 2022
  • 6 tahun yang lalu - “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. “ (QS.Al Hasyr:7)
  • 6 tahun yang lalu - “Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti awal mulanya. Maka keberuntungan bagi orang-orang yang asing” (HR. Muslim).
WAKTU :


“Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah!Jangan kamu ikuti jalan-jalan
(yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia
memerintahkankepadamu agar kamu bertakwa.” [Al-An’aam: 153]

[Talk Show] PPDB Tahun Ajaran 2022-2023, Ma’had Al-Ihsan Al-Islami, Brebes.

Bagaimana Rasulullah Mengajar #5 | Ustadz Suhuf Subhan, S.Pd, M.Pd. I

Bagaimana Rasulullah Mengajar #4 | Ustadz Suhuf Subhan, S.Pd, M.Pd. I

Bagaimana Rasulullah Mengajar #3 | Ustadz Suhuf Subhan, S.Pd, M.Pd. I

Bagaimana Rasulullah Mengajar #2 | Ustadz Suhuf Subhan, S.Pd, M.Pd. I

Bagaimana Rasulullah Mengajar #1 | Ustadz Suhuf Subhan, S.Pd, M.Pd. I

Ust Suhuf Subhan – Hakikat Peribadatan

~ Berikut ini kajian bersama Ustadz Suhuf Subhan dengan tema Hakikat Peribadatan di masjid Jami Al Irsyad Tegal, Jl. Gajah Mada 128 Kota Tegal (Kompleks SMA Al Irsyad Tegal). Dilaksanakan...

Kajian Tafsir : Tafsir Surat At Tiin – Ustadz Suhuf Subhan

Surat yang sering kita baca ini ternyata memiliki kandungan yang dalam, sehingga perlu bagi setiap kaum Muslimin untuk memahaminya. Berikut adalah penuturannya..